Home

Spelen is leren en ontwikkelen

Spelen is universeel. Overal ter wereld spelen kinderen; alleen of samen met anderen, met of zonder speelgoed, binnen of buiten. Spelen is leuk, ontspannend en geeft ruimte aan de ontwikkeling van de fantasie. Spelen biedt een taal die ieder kind, waar ook ter wereld, verstaat. Middels spel oefent het kind zijn motorische vaardigheden op een speelse manier. Naast de lichamelijke vaardigheden oefent het kind ook zijn cognitieve, emotionele en sociale vaardigheden.

Deze vaardigheden worden afgekeken van andere kinderen en volwassenen en vervolgens geïmiteerd. Dit doen alsof (vadertje en moedertje, winkeltje) is het fantasie- of rollenspel, wat de basis is voor de sociale ontwikkeling.

Bij het spelen met zand, water, blokken, k’nex of lego wordt de basis gelegd voor logisch nadenken. Het kind is spelenderwijs bezig met het ontwikkelen van het probleemoplossend vermogen.

Al spelend kunnen kinderen zich kennis en vaardigheden eigen maken. Spelen kan waardevolle leervoorwaarden verschaffen. Spelen is een manier om de wereld te ontdekken en dagelijkse ervaringen te verwerken. Het kind zoekt spelenderwijs de grenzen van lichamelijke vaardigheden, krijgt geleidelijk aan zelfvertrouwen en leert uiteindelijk de wereld om zich heen kennen en begrijpen.

Het is belangrijk dat kinderen de kans krijgen om hun spel zo goed mogelijk te ontplooien. Geborgen en liefdevolle kinderjaren met positieve ervaringen zijn immers belangrijke bouwstenen voor een leven in de grote mensen wereld.

Echter, kunnen de kinderen van tegenwoordig nog wel spelen? Is er geen afname van de spelkwaliteit op te merken? Krijgen kinderen waar ook ter wereld dezelfde ruimte en mogelijkheden voor spel en ontspanning?

Alle kinderen hebben recht op spel en ontspanning! Vanuit deze gedachte is Stichting Kinderspel ontstaan …