Organisatie

Stichting Kinderspel, opgericht d.d. 25 mei 2000, is een non-profit organisatie die zich richt op het brede terrein van het sociaal cultureel jeugdwerk voor kinderen en tieners van 6 tot 16 jaar. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24306099. Stichting Kinderspel is statutair gevestigd in Schiedam. In 2020 is de stichting actief in Schiedam, Rotterdam, Gouda en Amsterdam. Stichting Kinderspel is voor de financiering van haar activiteiten volledig afhankelijk van deelnemersbijdragen, donateurs, giften, projectsubsidies en fondsen. De stichting ontvangt geen structurele subsidie.

Het bestuur van Stichting Kinderspel is eindverantwoordelijk voor een correcte ontwikkeling en uitvoering van de vastgestelde visie, missie en uitgangspunten van de stichting. De voorbereiding en uitvoering van alle activiteiten en projecten wordt gedaan door betrokken vrijwilligers. Bij grote projecten maakt de stichting gebruik van een projectleider die ondersteuning en begeleiding biedt aan de vrijwilligers.

Stichting Kinderspel wil tieners en jongeren voorbereiden op hun rol in en bijdrage aan de samenleving. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen bij Stichting Kinderspel een maatschappelijke stage volgen. De maatschappelijke stagiair van vandaag kan de vrijwilliger van morgen worden.

Stichting Kinderspel stimuleert talentontwikkeling. De stichting vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren  hun talenten kunnen ontdekken en vervolgens kunnen ontwikkelen. Ieder kind heeft een talent. Als kinderen hun talent vroegtijdig ontdekken en ontwikkelen is dit goed voor het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid.

Kinderen spelen veel en graag. Spelen is niet alleen leuk; het is ook belangrijk voor de ontwikkeling en gezondheid van de kinderen. Alle kinderen hebben recht op spel en ontspanning; vanuit deze gedachte is Stichting Kinderspel opgericht.

Er is een duidelijke trend te zien dat kinderen steeds minder buiten spelen. En dat terwijl kinderen buiten meer, gevarieerder en intensiever kunnen bewegen dan binnen; buitenspelen is gezond voor de ontwikkeling van kinderen. Stichting Kinderspel vindt het belangrijk dat er meer speelnatuur in de stad aanwezig is waar kinderen natuurlijk-avontuurlijk kunnen spelen.

De laatste jaren krijgt het sociaal cultureel jeugdwerk in toenemende mate te maken met kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden en/of extra aandacht vragen; een ontwikkeling welke niet alleen binnen het sociaal cultureel jeugdwerk wordt gesignaleerd. De hoogste tijd dus om de handen ineen te slaan, alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, het kind centraal te stellen om zo te komen tot een samenhangende, dekkende aanpak ten behoeve van de ontwikkelingskansen voor kinderen. Stichting Kinderspel wil daarom zoveel mogelijk samenwerken met organisaties en personen die de doelstelling van de stichting onderschrijven en een link hebben met de doelgroep(en) van de stichting.